EDSA Anniversary

In the spirit of genuine People Power I am one with the Nation in protest against the current administration.

gloria.jpg

Ngayon ang simula ng dalawang araw na blogswarm para sa pagpapababa sa Pang(g)ulong Arroyo. Saktong sakto sa anibersaryong ipinagdiriwang natin ngayon. Tara na mga kapwa cyber-aktibista! Saan mang lupalop ng mundo ka naroroon, makilahok na sa…

Electronic
Data
Swarm
Against Arroyo
wave 1.0

Let’s Expand the Democratic Space through cyber-Activism. Sama-sama nating ISIGAW / I-POST / IE-MAIL:

TAMA NA, SOBRA NA, KILOS NA!
GMA, ALIS(IN) NA!

3 comments:

MariaVictoria said...

politics suck that's the sad part, everywhere.

thanks for visiting my blog. Hey, you can add me and i would do the same.

Emmyrose said...

sali ako dito.. can i snag your post sis?

Litzie said...

i totally agree. dapat may mag-isip ng paraan for us filipinos to express our unity... sabi ng brother ko noise barrage daw, i thought of pinning a ribbon sa mga kotse natin for one whole day... hay naku.

Powered by Blogger.